List Prezesa KRRP do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował list do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP, a także wszystkich Koleżanek i Kolegów Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W liście Dariusz Sałajewski informuje o działaniach podejmowanych przez samorząd na szczeblu krajowym, w okresie  od jego wyboru na funkcję Prezesa, wskazując również, w jakim zakresie działania te posłużyły osiąganiu celów zapowiedzianych na Zjeździe i określonych w  jego uchwałach. Prezes KRRP zapowiada również przedstawienie pod koniec bieżącego roku, podobnemu gronu adresatów, listy zamierzeń, jakie powinny być realizowane w ostatnim roku bieżącej kadencji krajowych władz samorządu, zapraszając do zgłaszania sugestii i postulatów co do konstruowania takiej listy.

List Prezesa KRRP

Załącznik

Zobacz także