List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z 11.01.2018 r. nt. zmian w sądownictwie w Polsce

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

„Rubikon został przekroczony”.

„To zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa” – stwierdziła w liście otwartym Prof. Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, odnosząc się do reform sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i niespotykany do tej pory alarm pokazuje jak dramatycznie poważne są nowe przepisy prawa polskiego.

Do tej pory ani ten apel ani też zdecydowane oświadczenia licznych organów krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z dnia 22 grudnia, nie doprowadziły do przywrócenia zrównoważonego i racjonalnego systemu podziału władzy w Polsce.

Jako że Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, regionalny człon Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, odnotowało w ostatnich miesiącach skargi licznych kolegów w Polski, którzy doświadczają rosnących nacisków ze strony rządu, Stowarzyszenie pragnie potwierdzić jeszcze raz swoje zobowiązanie do zapewnienia im wszelkiej pomocy i wsparcia, jakiego mogą potrzebować.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło należytą uwagę na rosnące zainteresowanie sytuacją w Polsce na niwie europejskiej, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Stosownie uwzględniając ten fakt, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwraca się z apelem do wszystkich organów Unii Europejskiej, Rady Europy i stosownych państw członkowskich o nadanie wysokiego priorytetu i zintensyfikowanie wszystkich wysiłków podejmowanych w celu przekonania polskich polityków do zmiany obecnych reform ustawodawczych.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ma świadomość, że każde państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom wymiar sprawiedliwości, który realizuje swoje zadania w możliwie najlepszy sposób. Toteż ukierunkowane na poprawę działania sądownictwa reformy nie są oczywiście niczym złym a Europejskie Stowarzyszenie Sędziów dysponuje ugruntowanym doświadczeniem w tym zakresie i może przedstawić przykładowe najlepsze praktyki z tego obszaru. Ale nawet głębokie zmiany muszą zawsze pozostawać w poszanowaniu fundamentalnej zasady stanowiącej o niezawisłości sędziów (zapisanej w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Tak zwana reforma w Polsce nie spełnia tego wymogu, przeciwnie zagraża jego realizacji.

Toteż, wywiązując się z naszego zobowiązania do obrony niezależności sądów w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponownie potępia reformy prawne przeprowadzane w tym kraju i wyraża swoje poparcie dla zdecydowanej i jednoznacznej polityki europejskiej, która pomoże odwrócić działania władz polskich, które naruszają podstawowe i zasadnicze standardy praworządności i demokracji.

Stosowny dokument w załączeniu.

Zobacz także