2018 01 24 Oświadczenie prasowe CCBE dot. europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

INFORMACJA PRASOWA

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

24/01/2018

Wezwanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika stanowi istotny krok naprzód, gdy chodzi o ochronę praw człowieka.

CCBE z uznaniem przyjmuje przyjętą dzisiaj przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rekomendację wzywającą Komitet Ministrów do opracowania i przyjęcia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.

Decyzja ta stanowi istotny krok naprzód, gdy chodzi o ochronę praw człowieka i praworządności.

W państwach członkowskich Rady Europy utrzymują się obecnie a w niektórych państwach ulegają dalszemu zidentyfikowaniu ataki kierowane pod adresem prawników. Prawnicy są prześladowani, są celem gróźb, są zatrzymywani, obejmowani nadzorem a nawet mordowani za wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.

CCBE wspiera prace Rady Europy nad europejską konwencją o zawodzie prawnika. Stanowisko Rady zostało zaprezentowane Komitetowi Spraw Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podczas wysłuchania w dniu 12 października 2017 r.

Wkładu prawników w proces obrony praworządności, zapewnienia dostępu do sprawiedliwości i ochrony podstawowych praw człowieka i wolności nie da się niczym zastąpić. Ci, którzy stoją na straży praw obywateli muszą być w stanie działań niezależnie i nie mogą podlegać żadnym niepożądanym wpływom.

Po wysłuchaniu informacji Antonín Mokrý, Prezydent CCBE, oświadczył, że: „CCBE z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że potrzeba opracowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika została dostrzeżona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Potrzeba takiego instrumentu została podkreślona przez Komitet Spraw Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który jednogłośnie przyjął sprawozdanie opracowane przez sprawozdawcę, Sabien Lahaye-Battheu. CCBE przywołuje wezwanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i wyraża nadzieję, że Komitet Ministrów poprze tę inicjatywę i rozpocznie proces opracowywania przyszłej konwencji tak szybko jak tylko to możliwe.”

O CCBE

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje samorządy prawnicze 45 państw i za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników.

Zobacz także