List poparcia CCBE dla prawnika i działacza na rzecz praw człowieka Abdullaha Al-Shamlawi z Bahrajnu

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/

Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 02.09.2020 r. kierowanym do Króla Bahrajnu Hamada Ibn Isa Al Chalifa z prośbą o poszanowanie praw adwokata Abdullaha Al-Shamlawi.  Adwokat Abdullah Al-Shamlawi został skazany 30.06.2020 r. na osiem miesięcy pozbawienia wolności za tweety, które w ocenie władz w niestosowny sposób odnosiły się do islamskiej historii i praktyk religijnych. W konsekwencji tego wydarzenia w lipcu 2020 r. przeciwko prawnikowi zostało także wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Społeczność międzynarodowa w tym CCBE oceniło tę sytuację jako naruszającą prawo do wolności wypowiedzi prawnika, CCBE szczególnie zwróciło uwagę na 23. zasadę Podstawowych Zasad ONZ dotyczących roli prawników, która uwzględnia wolność wypowiedzi i zrzeszania się. CCBE zaapelowało także do króla Bahrajnu o respektowanie standardów międzynarodowych odnoszących się do prawników, poszanowanie praw człowieka oraz umożliwienie niezależnego wykonywania profesji przez przedstawicieli zawodów prawniczych w Bahrajnie.

O sprawie adw. Abdullaha Al-Shamlawi pisała także międzynarodowa organizacja pozarządowa „Prawnicy dla prawników”, która stoi na straży praw prawników. Dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem: https://lawyersforlawyers.org/abdullah-al-shamlawi-sentenced-over-tweets/ – zgodnie z materiałem opublikowanym na tej stronie zasądzona kara została obecnie zawieszona.

Pełna treść listu w języku angielskim znajduje się w załączeniu oraz na stronie CCBE pod tym linkiem.

Załączniki do pobrania

Zobacz także