List poparcia CCBE w obronie prawnika Shahanur Islam z Bangladeszu

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/

Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 16.09.2020 r. kierowanym do Premier Ludowej Republiki Bangladeszu Pani Sheikh Hasina z prośbą o poszanowanie praw adwokata Shahanur Islam. Wedle informacji otrzymanych przez CCBE, w dniu 26.08.2020 r. podczas rozprawy odbywającej się w sądzie w dystrykcie Naogaon w Bangladeszu została naruszona nietykalność cielesna adwokata Shahanur Islam. Adw. Shahanur Islam został wyprowadzony z sali sądowej przez funkcjonariuszy policji, a następnie zaatakowany przez grupę ok. 10 do 12 osób, których działania były motywowane polityczne. W wyniku tego zdarzenia Shahanur Islam poniósł obrażenia ciała w okolicach lewego oka oraz głowy. Tylko jeden ze sprawców został zatrzymany. Nie była to pierwsza tego rodzaju sytuacja – już wcześniej adw. Shahanur Islam otrzymywał m.in. groźby karalne w tym groźby śmierci wynikające z jego aktywności zawodowej jako prawnika.

CCBE zwróciło uwagę na zasady 16, 17 i 18 (gwarancje działania prawników) Podstawowych Zasad ONZ dotyczących roli prawników, a także zasadę nr 23 (wolność wypowiedzi i zrzeszania się). CCBE zaapelowało także do bengalskiej Premier o zapewnienie bezpieczeństwa adw. Shahanur Islam, przeprowadzenie rzetelnego postępowania w jego sprawie oraz pociągniecie sprawców do odpowiedzialności. Podkreślono też wagę respektowania standardów międzynarodowych odnoszących się do prawników, zasady praworządności oraz umożliwienia niezależnego wykonywania profesji przez przedstawicieli zawodów prawniczych w Bangladeszu.

Pełna treść listu w języku angielskim znajduje się w załączeniu oraz na stronie CCBE pod tym linkiem.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także