List Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) pana Laurence BORY do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

BORY $ ASSOCIATES
1, Place Longemalle – 1240 Genewa – Szwajcaria
Tel.: +41 (22) 718 88 44 – fax: +41 (22) 718 88 48
e-mail: ibl@verslaw.ch – Strona internetowa: www.verslaw.ch

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskeij
ul. Wiejska 10
00-489 Warszawa
Polska

na adres paris.amb.info@msz.gov.pl

Pani Beata Szydło
Premier
Kancelaria Premiera
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Polska

Przesłane pocztą elektroniczną i tradycyjną:
kontakt@kprm.gov.pl

Paryż, 18 lipca 2017 r.

Temat: zmiana konstytucyjna w Polsce dotycząca sądownictwa

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowna Pani Premier,

Piszę do Państwa w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (UIA), aby wyrazić ogromny niepokój w związku z ostatnimi zmianami w przepisach mających zastosowanie do sądownictwa.

W dniu 12 lipca 2017 roku do parlamentu trafiły dwa projekty ustaw. Pierwszy z nich dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, natomiast drugi ustroju sądów powszechnych. Rządząca większość przyjęła oba projekty bardzo szybko, mimo krytycznych uwag środowisk prawniczych w Polsce.

Zgodnie z jednym z tych projektów zarówno władza wykonawcza, jak i parlament będą w pełni nadzorować sądownictwo i mieć nad nim pełną władzę. Prezesi sądów będą wybierani przez Ministerstwo Sprawiedliwości i będą mu podlegać. Ponadto ustawodawca będzie wyznaczał członków Krajowej Rady Sądownictwa, która opracowuje i egzekwuje wytyczne etyczne dla sędziów, opiniuje kandydatów na sędziów oraz zasięga opinii o nowych zasadach i przepisach, aby były one zgodne z konstytucją.

Projekt drugiej ustawy przymusowo wygasza kadencję wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, a nowych sędziów ma wyznaczyć minister sprawiedliwości.

Powyższe zmiany są źródłem ogromnego niepokoju polskich środowisk prawniczych, wielu międzynarodowych instytucji prawniczych oraz całej społeczności międzynarodowej.

Te zmiany konstytucyjne będą mieć bardzo poważny wpływ na niezależność sądownictwa w Polsce i zagrażają one rządom prawa, gdyż pozwalają władzy wykonawczej ingerować w nominacje sędziowskie.

UIA zdecydowanie sprzeciwia się tej reformie, gdyż stanowi ona bardzo niebezpieczny precedens i dramatyczne zagrożenie dla demokracji w Polsce. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań do odrzucenia tych przepisów w poszanowaniu trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa.

Z poważaniem

Laurence BORY
Prezes UIA

Zobacz także