Maciej Bobrowicz na gali Prawo.pl

W poniedziałek odbyła się gala inauguracyjna należącego do wydawnictwa Wolters Kluwer serwisu Prawo.pl. Na zaproszenie organizatorów udział w niej wziął m.in. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Prawo.pl jest próbą pogodzenia sprzeczności, jaką jest powszechne dziś oczekiwanie na szybką i łatwo dostępną informację z tradycyjną misją Wolters Kluwer, jaką jest oferowanie pogłębionych, solidnie opracowanych informacji i komentarzy mówił Włodzimierz Albin, prezes wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.
Kierująca projektem Prawo.pl Ewa Usowicz podkreślała, że jest to serwis szybko reagujący na bieżące wydarzenia i obiektywnie o nich informujący. Ambicją zespołu redakcyjnego jest przygotowywanie informacji szybko, ale solidnie. Dokładnie śledzimy proces legislacyjny i wszystkie związane z nim spory, ale nie angażujemy się w nie. Staramy się po prostu solidnie informować i pomagać zrozumieć otaczającą naszych czytelników rzeczywistość podkreślała.
W gali wzięli udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dariusz Drajewicz, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia prof. Marek Zirk-Sadowski, sędziowie Sądu Najwyższego: Jacek Gudowski, prof. Krzysztof Rączka i  prof. Andrzej Wróbel, wiceministrowie: Mariusz Haładyj (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), Janusz Cieszyński (Ministerstwo Zdrowia), Piotr Müller (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pełnomocnik ministra sprawiedliwości Michał Woś, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. W gali uczestniczyli również prof. Ewa Łętowska, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Andrzej Kidyba oraz dr hab. Ryszard Piotrowski.

 

Zobacz także