Maria Ślązak Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

Radca prawny Maria Ślazak została wybrana na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL (The European Association of Lawyers/l’Association Européenne des Avocats) i zastąpi na tym stanowisku mec. Monique Stengel – adwokata Izby Paryskiej.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, wyboru dokonano na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 lutego 2017r. w Wiedniu, tak aby rozpoczęcie kadencji mec. Marii Ślązak (która do chwili obecnej sprawuje funkcję Wiceprezydenta tej organizacji) mogło nastąpić z dniem 1 lipca 2017r.

AEA-EAL organizuje kongresy poświęcone wybranym dziedzinom prawa europejskiego, w których mogą uczestniczyć polscy radcowie prawni i adwokaci, co zostaje potwierdzone odpowiednim certyfikatem i przyznaniem punktów szkoleniowych, uznawanych przez polskie okręgowe izby radców prawnych.
W tym roku potwierdzone są już dwa wydarzenia, jedno we współpracy z Izbą Adwokacką w Barcelonie, a drugie we współpracy z OIRP Olsztyn (tutaj będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski):

BARCELONA, 15-16-17 JUIN/JUNE 2017, NEW INSOLVENCY EU REFORMS: International and Second Chance Rules.

OLSZTYN, 7-8-9 SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2017, PROTECTION OF PERSONAL DATA

AEA – EAL jest doskonałą platformą networkingową dla prawników oraz firm prawniczych z całej Europy. Promuje współpracę pomiędzy adwokatami z poszczególnych krajów, ułatwia wzajemne kontakty w codziennym życiu zawodowym i zapewnia dostęp do ekspertów i specjalistów, zarówno praktyków, jak i też przedstawicieli nauki prawa, ze szczególnym naciskiem na kwestie transgraniczne oraz regulacji europejskich. Podkreślenia wymaga również rola tej organizacji w promocji oraz w procesie dalszego formowania młodych prawników, poprzez projekty związane z organizowaniem staży, jak również umożliwienie kontaktów z doświadczonymi zawodowo prawnikami europejskimi.

Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL), z siedzibą w Brukseli, to międzynarodowa organizacja prawnicza powstała w 1986 roku. Skupia profesjonalnych prawników i samorządy zawodowe adwokatów z krajów europejskich. Krajowa Rada Radców Prawnych jest członkiem AEA-EAL od 1996 roku. Była to pierwsza międzynarodowa organizacja adwokacka, której członkiem został samorząd polskich radców prawnych.

Zobacz także