Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji

15 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji Prawników, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii przedstawili systemy specjalizacji funkcjonujące w ich krajach, a także, w ramach paneli dyskusyjnych moderowanych przez r. pr. Piotra Bobera oraz r. pr. Jędrzeja Klatkę, dyskutowali wspólnie z kolegami polskimi nad potrzebą i możliwością wprowadzenia specjalizacji w Polsce.

W konferencji udział wzięło ponad 150 radców prawnych, w tym r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP, Wiceprezesi KRRP oraz Dziekani kilku Izb Okręgowych. Konferencja była sukcesem merytorycznym i organizacyjnym; wydarzenia takie jak konferencja w Katowicach przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku zarówno naszego zawodu, jak                        i naszego kraju.

Zobacz także