Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów tegoż sądu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. w Warszawie. Prezes NSA  prof. Marek Zirk-Sadowski przedstawił zgromadzonym informację o działalności sądownictwa administracyjnego w 2015 r. Informacja ta zgodnie z prawem podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne.

W 2015 r. w drodze prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych wyeliminowano ponad jedną piątą wadliwych- a więc słusznie skarżonych -decyzji organów administracji publicznej. Ponad 70% skarg skierowanych do sadów administracyjnych -a łącznie wpłynęło ich w 2015 r ponad 83 tysiące -wniosły osoby fizyczne. Dominowały wśród nich skargi na decyzje organów podatkowych. Średni czas rozpatrywania spraw na szczeblu sądów wojewódzkich utrzymuje się na poziomie stawiającym nas w czołówce europejskiej. W ponad 50% spraw orzeczenia wojewódzkich sądow administracyjnych zapadają w okresie do czterech miesięcy.

Zobacz także