Międzynarodowa wymiana prawników – rekrutacja do czwartej tury programu

Zapraszamy do udziału w programie międzynarodowej wymiany prawników przeznaczonym dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż pięć lat doświadczenia zawodowego.

Udział w programie jest odpłatny. Podstawowe informacje o programie znajdą Państwo w załączonym pliku. Zapisy możliwe są jedynie przez formularz rekrutacyjny: http://wymiana.badanie.net/ Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu w danej turze będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów programu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do trzeciej tury wymiany (jesień 2018 r.) została zakończona. Osoby, które nie przesłały swojej aplikacji, a chciałyby uczestniczyć w kwalifikacji do czwartej, ostatniej już tury programu (wyjazd w terminie od stycznia do kwietnia 2019 r.) proszone są o przesłanie swojego podania do piątku 26 października 2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także