Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – seminarium poświęcone wzmocnieniu skuteczności wykonywania wyroków ETPCz i finał Konkursu dla aplikantów radcowskich

Z okazji przypadającej w 2023 r. trzydziestej rocznicy przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz poddania się jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Krajowa Izba Radców Prawnych zorganizowała 8 grudnia br. dwa wydarzenia celem podkreślenia tego szczególnego momentu w historii rozwoju praw człowieka w Polsce, ale także zainicjowania dalszych możliwych działań zmierzających do wzmocnienia systemu ochrony praw człowieka w naszym kraju.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka rozpoczął finał ogólnopolskiego konkursu dla aplikantów radcowskich „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPCz”, którego celem było poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, podniesienie umiejętności wypowiadania się i prezentacji argumentów w postępowaniu przed tym międzynarodowym trybunałem.

Wystąpienia drużyn oceniała komisja konkursowa w składzie: dr Hanna Machińska, prof. Jacek Skrzydło, mec. Justyna Chrzanowska, mec. Magdalena Bartosiewicz, dyr. Marcin Sośniak i mec. Mirosław Wróblewski.

Zwycięzcą konkursu została drużyna Homo super omnia w składzie Szymon Ciećko i Julia Dawidczyk reprezentujący OIRP w Warszawie. II miejsce zajęła drużyna Lawless w składzie Radosław Tyburski i Aleksandra Szydzik z OIRP w Gdańsku. III miejsce przypadło drużynie Aplikantki dla praw człowieka w składzie Monika Walczak i Monika Gac z OIRP w Warszawie. Zaraz za podium uplasowała się natomiast drużyna Kosogłos w składzie Marcin Hoffmann i Mariola Makosiej z OIRP w Warszawie.

W tym dniu miało miejsce również seminarium pt. „Wzmocnienie skuteczności wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce”. Przyczynkiem do debaty teoretyków i praktyków w zakresie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka był projekt założeń do ustawy o wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka KRRP.

Seminarium otworzyło przemówienie Włodzimierza Chróścika, Prezesa KRRP, który podkreślił, że  „Samorząd Radców Prawnych chciałby skierować do wszystkich środowisk prawniczych, ale także władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej oraz środowisk politycznych inicjatywę podjęcia wspólnych prac nad przyjęciem całościowej regulacji prawnej o randze ustawy, która w sposób precyzyjny definiowałaby kwestię wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce, związane z tym obowiązki spoczywające na rządzie, jak również mechanizmy zapewniające zacieśnioną współpracę między różnymi środowiskami na rzecz wykonywania wyroków, poczynając od konstytucyjnych organów stojących na straży ochrony praw i wolności obywatelskich, poprzez zawody prawnicze, po organizacje pozarządowe pracujące na rzecz praw człowieka.”  

Założenia do ww. ustawy przedstawiła mec. Justyna Chrzanowska, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP. Następnie eksperci dyskutowali o możliwych do podjęcia działaniach, których celem byłaby poprawa stanu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak by każda osoba, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Trybunału mogła być pewna, iż zostanie on sprawnie wykonany przez Rząd RP w aspekcie środków indywidualnych i generalnych, wynikających z wyroku.

Uczestnicy seminarium byli zgodni co do tego, że tylko skuteczny mechanizm wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowi gwarancję pełnej ochrony praw obywatela, wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brak skutecznej implementacji wyroku czyni skargę strasburską iluzorycznym środkiem prawnym. Wspólna inicjatywa wszystkich środowisk prawniczych, ale także politycznych, w zakresie podjęcia prac nad ustawą o wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowiłaby istotny wkład w urzeczywistnianie w Polsce praw człowieka i w sposób możliwie najbardziej praktyczny podkreślała codzienne zaangażowanie wszystkich środowisk w naszym kraju na rzecz urzeczywistniania praw człowieka, tak byśmy mogli w dniu 10 grudnia każdego roku obchodzić z optymizmem Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zobacz także