Projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

6 grudnia 2023 r. do Marszałka Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Projekt dotyczy przesunięcia terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych.

Termin ten, zgodnie z propozycją posłów, „nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”.

Link do projektu ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-020-19-2023/$file/10-020-19-2023.pdf

Zobacz także