Minister Sprawiedliwości Borys Budka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

W dniu 13 lipca 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami łódzkiego samorządu radców prawnych oraz łódzkiej adwokatury. W spotkaniu wzięła udział Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes KRRR. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii nurtujących środowiska radców prawnych i adwokatów, w tym opłat za czynności adwokatów i radców prawnych oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Ewa Stompor-Nowicka oceniła spotkanie jako ważne. Minister Sprawiedliwości usłyszał bowiem jednoznacznie krytyczny głos przedstawicieli radców prawnych i adwokatów wobec ignorowania konieczności urealnienia anachronicznych stawek wynagrodzenia zasądzanego przez sądy profesjonalnym pełnomocnikom. Trzeba mieć nadzieję, że głos ten będzie  wzmocnieniem  stanowiska obu samorządów, podnoszonym w pracach nad zmianą rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Podobnie krytyczne stanowisko uczestnicy spotkania zgłosili wobec uchwalonej przez sejm ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która dopuszcza do jej udzielania „magistrów prawa z doświadczeniem”, przez co wypacza ideę profesjonalnej pomocy prawnej finansowanej przez Skarb Państwa.

 

Zdjęcia:  Jarosław Kawczyński

Zobacz także