Kolejne spotkanie w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz NRA – Rafał Dębowski i skarbnik NRA – Mirosława Pietkiewicz.

W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały robocze w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie ze strony reprezentantów samorządów prawniczych. Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną obecnie poddane analizie przez resort. Mniej emocji wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za czynności radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na przedłożonych Ministrowi Sprawiedliwości projektach opracowanych przez KRRP i NRA. W czasie spotkania zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat stawek opłat. Dyskusja nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, któremu reprezentanci resortu przedstawią plon dzisiejszej dyskusji w najbliższych dniach.

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano w przyszłym tygodniu (22 lipca 2015 r.).

Zobacz także