Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Monografia na temat praw człowieka w kontekście wyzwań bioetycznych i nowych technologii

Monografia na temat praw człowieka w kontekście wyzwań bioetycznych i nowych technologii

Uprzejmie informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało monografię pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Publikacja ta jest m.in. efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 11.12.2017 r. we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęconej znaczeniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej dla ochrony praw i wolności człowieka.

Monografia obejmuje trzy zagadnienia tematyczne: 1) Europejską Konwencję Bioetyczną; 2) problematykę autonomii pacjenta; 3) kwestie wpływu nowych technologii medycznych na standard ochrony praw człowieka. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod następującym linkiem: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Prawa%20człowieka%20a%20wyzwania%20bioetyczne%20związane%20z%20nowymi%20technologiami.pdf