Na granicy rusza Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Radcy prawni będą świadczyć pomoc prawną w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. 1 grudnia w Hajnówce ruszyło Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dyżuruje siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Samorząd radców prawnych uruchomił dwie specjalne linie telefoniczne: 885 554 365 i 885 554 366. Powstał również dedykowany adres e-mailowy, na który można wysyłać zapytania i kontaktować się z radcami: ckpp@kirp.pl

Pomoc realizowana będzie zarówno w sprawach dotyczących tzw. pushbacków, spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak również w sprawach rodzinnych czy karnych. Centrum przygotuje także materiały informacyjne i edukacyjne. Radcy prawni będą działać w ścisłej współpracy z samorządami, Policją, Strażą Graniczną, organizacjami pozarządowymi i każdą instytucją, która działa pomocowo i organizacyjnie na tym obszarze. Pomoc prawna będzie udzielana wszystkim osobom, których dotykają skutki kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

O pomoc prawną mogą ubiegać się nie tylko cudzoziemcy przebywający w ośrodkach Straży Granicznej, ale również mieszkańcy strefy nadgranicznej czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, sytuacja na granicy jest trudna. – Naszą ideą – zgodną z misją naszego zawodu – jest pomagać wszystkim, którzy potrzebują pomocy prawnej, znajdując się w naprawdę trudnej sytuacji. A takich osób i podmiotów jest w tej chwili na granicy wiele. Mamy kompetencje i możliwości organizacyjne, by pomagać, ale też chcemy koordynować działania różnych organizacji – wszystko po to, by system pomocy na granicy działał możliwie efektywnie. Chcemy usprawniać procedury, ułatwiać pracę pełnomocnikom, współpracować ze Strażą Graniczną, służyć poradami mieszkańcom, którzy też znajdują się w niełatwej sytuacji, prowadząc na przykład działalność gospodarczą w warunkach ograniczeń  mówi Prezes KRRP. I dodaje: – Do  współpracy zapraszamy wszystkich chętnych do udzielania pomocy osobom dotkniętym tą trudną sytuacją.

Pomysł zorganizowania pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych powstał w wyniku spotkań Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w działania na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, które miały miejsce 15 listopada br. O roli radców prawnych jako pełnomocników cudzoziemców w postępowaniach prowadzonych przez Straż Graniczną, możliwościach świadczenia pomocy prawnej na ich rzecz, a także o zakresie wsparcia, jakiego w obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mogą udzielać radcy prawni Prezes KRRP rozmawiał z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Andrzejem Jakubaszkiem, Prezesem Fundacji Dialog – Michałem Gawłem oraz z przedstawicielami Grupy Granica – Izabelą Orłów oraz r.pr Jakubem Ławniczakiem.

Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji Centrum należą się Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, koordynatorom – r. pr. Magdalenie Bartosiewicz i r. pr. Januszowi Trochimiakowi oraz wszystkim radcom prawnym, którzy zgłosili się z chęcią objęcia dyżurów; pierwszy dyżur objął  r.pr. Grzegorz Sieklucki. Do współpracy zapraszamy także inne chętne osoby; mogą się one zgłaszać mailowo do r.pr. Magdaleny Bartosiewicz, e-mail: bartosiewicz@kirp.pl

Kontakt dla osób potrzebujących pomocy prawnej:

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Krajowej Izby Radców Prawnych

email: ckpp@kirp.pl |tel: +48 885 554 365, +48 885 554 366

Zobacz także