Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Nabór do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu

Nabór do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na ostatnie seminarium w terminie 1-2 kwietnia 2020 r. – dostępne są 2 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do niedzieli 2 lutego 2020 r. godz. 24.00)

Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału we wcześniejszych seminariach zostaną wzięte pod uwagę podczas naboru na seminarium 1-2.04.2020 r. Kalendarz wszystkich dotychczasowych seminariów dostępny jest na stronie ERA tutaj.

Link do formularza rekrutacyjnego: http://era.badanie.net/

Zapraszamy do przesłania zgłoszenia do udziału w seminarium organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego ERA we współpracy z Europejską Fundacją Prawników ELF oraz instytucjami współpracującymi: Izbą Ateńską (Athens Bar), Radą Adwokatury Irlandii (Bar Council of Ireland), Radą Generalną Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacia Espanola – General Council
of Spanish Lawyers
), Szkołą Prawników we Francji (Lawyers’s School – Haute Ecole des Avocats Conseil, France), Regionalną Szkołą Prawników we Francji (Regional Lawyers’ School – Ecole Regionale des Avocats du Grand Est, France) oraz Krajową Radą Radców Prawnych.

Celem każdego z czterech seminariów prowadzonych w języku angielskim jest przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria mają dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany jest w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy organizowany jest w Luksemburgu – to wizyta w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Językiem wykładowym seminariów jest język angielski, każde zgromadzi ok. 30 uczestników.

Udział w programie jest odpłatny, jednak osoby wyłonione do udziału w seminariach przez instytucje współpracujące, w tym Krajową Radę Radców Prawnych, obowiązuje niższa w porównaniu do standardowej opłata w wysokości 240 euro.

Opłatę tę ponosi uczestnik seminarium jako koszt uczestnictwa. Jednocześnie w ramach programu każdy uczestnik otrzyma z ERA dofinansowanie (zgodnie ze ściśle określonymi zasadami ERA):

1) w wysokości do 350 euro za koszty podróży – podróż organizuje sobie uczestnik samodzielnie, zwrot następuje na podstawie biletów lotniczych etc.;

2) ERA organizuje przejazdy pomiędzy Trewirem i Luksemburgiem;

3) ERA opłaca dwa noclegi – noclegi są zatwierdzane przez ERA przed założeniem rezerwacji; 4) ERA zapewnia jeden obiad, dwa lunche, drobne napoje, materiały seminaryjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy program seminarium znajdą Państwo w załączonym pliku. Zgłoszenia przyjmowane są przez KIRP jedynie poprzez formularz rekrutacyjny: http://era.badanie.net/ Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 1-2.04.2020 r. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyjazdem w tym terminie, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia w terminie do niedzieli 2 lutego godz. 24.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę zgłoszeń uczestnicy seminariów zostaną wyłonieni w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych. Krajowa Izba Radców Prawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wyłonionymi na wyjazd osobami.

Dodatkowe informacje i materiały związane z seminarium można uzyskać na stronie ERA pod linkiem dostępnym tutaj. W przypadku dodatkowych pytań kontakt możliwy jest z KIRP pod adresem: komisjazagraniczna@kirp.pl