Najlepsi z najlepszych wyróżnieni

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uhonorował aplikantów radcowskich, którzy  uzyskali najwięcej punktów podczas egzaminu wstępnego.

Uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej organizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń samorządowych. W tym roku tradycyjna ceremonia odbyła się 18 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i poprowadziła ją Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Gospodarzem spotkania był Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, a wśród zaproszonych gości Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości Grażyna Kołodziejska. Nie zabrakło również Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych i członków Prezydium Krajowej Rady.

W uroczystości udział wzięło 19 wyróżnionych aplikantów z najwyższym wynikiem z egzaminu wstępnego. W tym roku najwyższą notą 138 punktów mogła poszczycić się Aleksandra Lipka, aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pozostałe osoby uzyskały od 121 do 136 punktów. Wśród najlepszych aplikantów znaleźli się: Elwira Konopko (OIRP Białystok), Anna Błaszczyńska (OIRP Bydgoszcz), Róża Bilska (OIRP Gdańsk), Rafał Fic (OIRP Katowice), Olga Raczyńska (OIRP Kielce), Damian Barański (OIRP Koszalin), Marcelina Krawczyk (OIRP Kraków), Justyna Gębarska (OIRP Lublin), Katarzyna Marczuk (OIRP Łódź), Kamil Kołodziejczak (OIRP Olsztyn), Paulina Polte (OIRP Opole), Ernest Szczęch (OIRP Rzeszów), Łukasz Wysocki (OIRP Szczecin), Aneta Grabowska (OIRP Toruń), Mariusz Szpilarewicz (OIRP Wałbrzych), Michalina Opoka (OIRP Warszawa), Agnieszka Pyrgies (OIRP Wrocław), Anna Szyszko (OIRP Zielona Góra).

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w swoim przemówieniu podkreślił praktyczny wymiar szkolenia na aplikacji radcowskiej. „To element niezbędny w przygotowywaniu do wykonywania zawodu radcy prawnego. Element, którego nic nie jest w stanie zastąpić. Daje wam bowiem unikalną wiedzę i umiejętności,  ale przede wszystkim tylko podczas aplikacji będziecie Państwo mieli możliwość bieżącego kontaktu z najlepszymi praktykami prawa – waszymi starszymi kolegami” – podkreślił. Odpowiadający za koordynację działalności w zakresie spraw związanych z aplikacją, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur podkreślił, że okres aplikacji jest czasem zawierania przyjaźni tworzących tożsamość samorządu. I to właśnie aplikacja samorządowa  poprzez wysoki poziom merytoryczny praktycznego szkolenia jest najlepszą ścieżką dojścia do zawodu. Dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśliła rolę instytucji RPO w Polsce, a także partnerską współpracę Rzecznika i jego Zastęców z radcami prawnymi. Głos zabrała również Grażyna Kołodziejska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wskazała, że od lat aplikacja radcowska cieszy się największym powodzeniem spośród wszystkich aplikacji prawniczych. W tym roku szkoleniowym wybrało ją prawie 54% spośród wszystkich osób rozpoczynających aplikacje prawnicze. Na zakończenie w imieniu aplikantów głos zabrała Aleksandra Lipka „Czujemy się częścią większej społeczności, czujemy się członkami samorządu radcowskiego, a już sama taka przynależność stanowi ogromne wyróżnienie”.

Wszyscy najlepsi aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także