Najpopularniejszy zawód prawniczy w Polsce? Radca Prawny

Samorząd radców prawnych jest największym samorządem prawniczym w Polsce, skupiającym w 2015 roku prawie pięćdziesiąt tysięcy członków (36 582 radców prawnych i 10 476 aplikantów radcowskich).

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym zgodnie ustawą o radcach prawnych i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu publicznego. Jest jednym z zawodów prawniczych uznanych w dyrektywie 249/77/EWG o czasowym świadczeniu usług prawnych w innym państwie członkowskim UE oraz w dyrektywie 98/5/WE o stałym świadczeniu usług prawnych w innym kraju członkowskim UE.

Polecamy opracowany przez KRRP na potrzeby międzynarodowej konferencji XI Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze.

Zachęcamy do wykorzystywania go w celach informacyjno-promocyjnych.

Pobierz ulotkę: bit.ly/kirp105

Zobacz także