Negatywna opinia KRRP o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Prezes KRRP przesłał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi – opinię dotyczącą sprawozdania tejże Komisji z dnia 29 czerwca br. w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tym samym Dariusz Sałajewski odpowiedział na pismo skierowane do niego w dniu 1 lipca br. drogą elektroniczną, w którym poseł Stanisław Piotrowicz zwraca się o przekazanie stanowiska KRRP odnośnie wspomnianego sprawozdania komisji (druk sejmowy nr 667). Opinia samorządu została w trybie pilnym opracowana w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji i przesłana ponadto przez Prezesa KRRP wszystkim dziewięciu posłom bieżącej kadencji Sejmu, którzy są radcami prawnymi. Jak wynika z publikowanego porządku rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Sejmu RP, porządek ten może zostać uzupełniony o przedmiotowe sprawozdanie komisji kierowanej przez posła Stanisława Piotrowicza.

Opinia OBSiL KRRP odnosi się krytycznie w szczególności do niektórych poprawek wprowadzonych do projektu ustawy w wyniku prac komisji w dniach 21 i 29 czerwca br. Wskazuje ona ryzyka niekonstytucyjności proponowanych w przyjętych poprawkach rozwiązań. Pełny tekst (publikowany poniżej) przesłanej Przewodniczącemu Komisji opinii został także przekazany środkom masowego przekazu.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 6 czerwca br. Szefowi Kancelarii Sejmu RP została przesłana sporządzona w OBSiL KRRP opinia dotyczącą poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 29 kwietnia br., wniesionego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (druk sejmowy nr 558). Projekt ten stanowił podstawę prac Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest ona publikowana nadal na stronie www.kirp.pl w dziale „legislacja”.

Opinia TK z 4.07.16 druk sejmowy 667

Zobacz także