Negatywna opinia KRRP w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących „stawek radcowskich”

Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 30.06 br. podjęło uchwałę w przedmiocie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W konkluzji działając w imieniu KRRP, Prezydium wyraża negatywną opinię o  przedłożonych przez Ministra Sprawiedliwości projektach, wskazując, że proponowane zmiany podjęto bez prawidłowej i rzetelnej analizy barier finansowych w realizacji prawa obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

Barierą taką nie jest poziom opłat i stawek za udzieloną pomoc prawną. Wysokość proponowanych stawek jest natomiast całkowicie nieadekwatna do nakładu pracy poświęconej na świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych.

KRRP proponuje również rozważenie przeprowadzenia szerszej debaty nad ostatecznym kształtem rozporządzeń taryfowych jak i wnikliwej analizy konsekwencji ich zmian.

Uchwała Prezydium zostanie niezwłocznie przekazana Ministrowi Sprawiedliwości.

Pełny tekst uchwały zostanie opublikowany po jej doręczeniu Ministrowi Sprawiedliwości.

Zobacz także