Przemysław Mijal dziekanem w Szczecinie

Radca prawny Przemysław Mijal wybrany został przez Zgromadzenie Delegatów OIRP w Szczecinie dziekanem Rady w tamtejszej Izbie. Wyboru dokonano spośród dwóch kandydatów.

Na funkcję tą kandydowała również dotychczasowa Dziekan r. pr. Alicja Kujawa. Na kandydaturę Przemysława Mijala głosowało 56 spośród 82 biorących udział w tym głosowaniu. Przemysław Mijal uzyskał również mandat członka KRRP X kadencji wybieranego bezpośrednio przez Izbę.

Zgromadzenie wybrało również 15-osobową Radę Okręgowej Izby, członków innych organów okręgowych, a także 8 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Zobacz także