„Nieodpłatna” pomoc prawna idzie do Senatu

Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.Trzecie czytanie i głosowanie odbyło sie w czwartek 25.06 br.
Ustawa uchwalona została w zasadzie w wersji jaką przedłożyły w sprawozdaniu połączone Komisje Sprawiedliwosci i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. (patrz nasze
wcześniejsze informacje z posiedzeń tych komisji).Teraz ustawa wędruje do Senatu.Będzie tam rozpatrywana najprawdopodobniej już podczas najbliższego planowanego posiedzenia tej izby parlamentu. Przedstawiciele KRRP będą konsekwentnie prezentować również w Senacie swoje stanowisko wobec obecnej wersji ustawy (patrz OBSiL)

Zobacz także