Informacja o spotkaniu Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 czerwca 2015 r. z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów

Poniżej zamieszczamy informację Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie spotkania Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów:

 

Minister Borys Budka rozmawiał z władzami samorządów adwokatów i radców prawnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (25 czerwca 2015 r.) spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy etap konsultacji Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z władzami samorządów dotyczących najważniejszych kwestii i postulatów środowiska adwokatów i radców prawnych.

Minister Borys Budka poinformował, że w najbliższych dniach zostaną skierowane do konsultacji projekty nowelizacji rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w zakresie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. W pierwszej kolejności zmiany mają dotyczyć przede wszystkim stawek w sprawach wrażliwych społecznie do czasu wypracowania rozwiązań docelowych postulowanych przez oba środowiska prawnicze.

Podczas spotkania ustalono, że na dalszym etapie, szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane przez grupę ekspertów składającą się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP.  Ich prace mają zostać zakończone do 31 lipca br. Będą one dotyczyć dwóch rozporządzeń w sprawach stawek adwokackich i radcowskich z urzędu i z wyboru. Propozycje te są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami obu samorządów od chwili objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości przez Borysa Budkę w maju br.

Minister Sprawiedliwości wyraził ponadto swoją akceptację wobec postulatów obu  samorządów o włączenie adwokatów i radców prawnych do tzw. systemu synchronizacji wokand sądowych w sprawach karnych, po wejściu w życie nowej procedury karnej.

Minister Borys Budka poinformował także, że z projektu Regulaminu urzędowania sądów powszechnych został usunięty przepis, który mógłby naruszać tajemnicę korespondencji oskarżonego z obrońcą lub pełnomocnikiem, o co zabiegało środowisko adwokatów i radców prawnych.

Podczas spotkania poruszono także kwestię możliwości rozszerzenia dostępu do bazy PESEL i Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych dla adwokatów i radców prawnych. Minister zadeklarował dalsze prace w tym zakresie.

Minister Borys Budka podzielił ponadto postulaty zgłaszane przez środowiska prawnicze w zakresie dobrowolności świadczenia usług prawnych z urzędu. Omówiono możliwość wprowadzenia modelu, w którym prezesi sądów wskazywaliby liczbę pełnomocników potrzebnych do zapewnienia wykonywania funkcji obrońcy lub pełnomocnika z urzędu jako modelu przejściowego na drodze do pełnej dobrowolności wykonywania pomocy prawnej z urzędu.

Przedstawiciele obu samorządów przedstawili krytyczne stanowisko dotyczące niektórych rozwiązań w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej i zapowiedzieli, że będą składali swoje postulaty zmian w trakcie prac legislacyjnych w Senacie.

Minister zapewnił, że resort będzie monitorował efekty wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej, także w zakresie dotyczącym pracy obrońców i pełnomocników. Zwrócił się również do władz obu samorządów o zgłaszanie ewentualnych postulatów dotyczących nowych przepisów, ale nie wcześniej niż 2 – 3 miesiące od momentu ich obowiązywania, czyli po okresie, który będzie dawał realną możliwość oceny ich funkcjonowania.

W spotkaniu wzięli udział Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Andrzej Zwara, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych – radca prawny Arkadiusz Bereza, Wiceprezes NRA, adwokat Jacek Trela, Wiceprezes KRRP  – radca prawny Zbigniew Pawlak i sekretarz NRA adwokat Rafał Dębowski. Ze strony resortu sprawiedliwości, poza Ministrem Sprawiedliwości  w spotkaniu brali udział Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej – Iwona Kujawa i Karol Dałek oraz Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego – Tomasz Darkowski i Wojciech Ulitko.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz także