Nowe zajęcia e-learningowe dla aplikantów na platformie e-kirp.pl

Na platformie e-kirp.pl są już dostępne nowe zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku. Korzystanie z zasobów e-kirp.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się na platformie.

Tematyka zajęć obejmuje:

Dla aplikantów I roku:
– Prawo ubezpieczeń społecznych – zagadnienia podstawowe
– Sztuka prezentacji i etykieta wykonywania zawodu
– Wynagrodzenie szkody na osobie
– Zniesienie współwłasności nieruchomości
– Prawo spadkowe

Dla aplikantów II roku:
– Historia świadczenia pomocy prawnej
– Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
– Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności
– Prawo własności intelektualnej
– Ochrona danych osobowych

Dla aplikantów III roku:
– Psychologiczne aspekty pracy prawnika
– Źródła prawa Unii Europejskiej i ich stosowanie w krajowym porządku prawnym. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
– Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej
– Prawo celne
– Etyka radcy prawnego

Korzystanie z zasobów e-kirp.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się na platformie. – Nowa platforma e-kirp.pl ma ogromny potencjał. Oprócz rozwiązań dobrze znanych radcom prawnym z poprzedniej platformy, oferuje szereg nowych funkcjonalności, np. umożliwia wszystkim członkom samorządu radcowskiego udział, w czasie rzeczywistym, w wykładach organizowanych online oraz nagrywanie tych szkoleń z możliwością późniejszego odtworzenia – mówi r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Zobacz także