Nowy program aplikacji radcowskiej

Krajowa Rada Radców Prawnych wprowadziła zmiany do regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Najbardziej popularna aplikacja prawnicza w Polsce będzie miała teraz jeszcze lepszy, dostosowany do potrzeb przyszłych radców prawnych program.

Zmiany zaczną obowiązywać już od przyszłego roku. Zwiększona zostanie liczba godzin zajęć dostępnych w formule e-learningu, które okręgowe izby mogą wprowadzić do planów zajęć. Maksymalnie na każdym roku szkoleniowym dostępne będzie 60 godzin zajęć w tym trybie.

– Celem zmian jest jak najlepsze przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu oraz ich rozwój zawodowy w trakcie aplikacji. Kształcąc przyszłych radców prawnych bierzemy pod uwagę to jak zmieniają się realia rynku prawniczego, jakie są aktualne potrzeby klientów radców prawnych oraz jak zmienia się otoczenie towarzyszące świadczeniu usług prawnych – tłumaczy Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oprócz większej liczby godzin online, od przyszłego roku zmieni się także program zajęć. „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zostało przeniesione na I rok aplikacji. Na II roku, obok zajęć z prawa karnego, aplikanci wezmą udział w praktykach w sądach powszechnych i prokuraturze w zakresie zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Część przedmiotów została połączona w bloki: utworzony został blok zajęć z przedmiotów „Prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego” oraz blok zajęć z przedmiotów „Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń” i „Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia”.

Postępy w nauce będą weryfikowane na kolokwiach. Na każdym roku aplikacji będą dwa kolokwia, co daje łączną liczbę sześciu kolokwiów w trakcie całej aplikacji.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie rezerwy godzinowej na każdym roku szkoleniowym w wymiarze 40 godzin, które mogą zostać wykorzystane na poszerzenie zagadnień objętych programem lub na wprowadzenie dodatkowych zajęć o charakterze specjalizacyjnym, zgodnie z potrzebami praktycznego szkolenia aplikantów.

 – Okręgowe Izby Radców Prawnych będą mogły wykorzystać rezerwę godzinową na wprowadzenie zajęć, które stanowią o lokalnej specjalizacji lub zrealizować postulaty zgłaszane przez samych aplikantów. Możliwe jest też rozszerzenie liczby godzin z zajęć ujętych już w programie. Każda izba będzie mogła sama zdecydować, w jakich obszarach aplikanci mogą potrzebować dodatkowej specjalizacji – mówi Bartosz Szolc-Nartowski, Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP.

Aplikacja radcowska to od lat najchętniej wybierana przez absolwentów prawa ścieżka kariery prawniczej. W 2022 roku do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przystąpiło 2900 osób. W tym roku, ta liczba jeszcze urosła: 30 września 2023 do egzaminu na aplikację przystąpi aż 3198 osób. Dla porównania, aplikację adwokacką wybrało w tym roku 2290 osób, czyli blisko tysiąc mniej absolwentów wydziałów prawa.

Zobacz także