Obchody 40-lecia samorządu radcowskiego w Zielonej Górze

Uroczystą galą zakończyły się obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego, które zorganizowała 11 czerwca br. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Była to wyjątkowa okazja do podkreślenia roli, jaką odegrali radcy prawni – członkowie Izby Zielonogórskiej w rozwoju lokalnej samorządności, podziękowania radcom prawnym za profesjonalne wsparcie udzielone wielu instytucjom i lokalnym przedsiębiorcom, a także niejednokrotne zaangażowanie w akcje pomocowe pro bono.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – r. pr. Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP – r. pr. Zbigniew Tur, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu – r. pr. dr hab. Tomasz Scheffler, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie – r. pr. Adam Król i Zastępca Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – r. pr. Leszek Korczak. W uroczystościach wziął udział Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki, Sekretarz Województwa Lubuskiego Patrycja Górniak oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze Jacek Kotula. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych środowisk prawniczych: Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Przedstawiciela Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, Rady Izby Komorniczej w Poznaniu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Środowisko naukowe reprezentowane było przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ dr. hab. Hannę Paluszkiewicz oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, prof. UZ dr. hab. Andrzeja Bisztygę.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Włodzimierz Chróścik zaakcentował osiągnięcia zielonogórskiego środowiska radcowskiego, a także wkład członków Izby w działania ogólnopolskie. Wskazał, że z Rady OIRP w Zielonej Górze wywodzi się dwóch Prezesów KRRP: r. pr. Józef Zych i Maciej Bobrowicz oraz Sekretarz KRRP r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska. Prezes podkreślił, że wielu członków Izby nadal aktywnie działa na forum krajowym, co z pewnością będzie miało niebagatelne znaczenie dla realizacji planowanych inicjatyw samorządu radcowskiego, m.in. związanych z promocją zawodu.

Następnie Prezes KRRP wraz z Dziekanem Rady OIRP w Zielonej Górze, w uznaniu zasług dla rozwoju samorządu zawodowego, wręczyli złote odznaki „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”. Z rąk Prezesa KRRP otrzymali je: r. pr. Małgorzata Wiśniewska, r. pr. Rafał Owczarek, r. pr. Damian Czwojdzinski, r. pr. Aneta Mielcarek oraz r. pr. Bożena Poźniak-Wojnicz. Aktywni na forum samorządowym członkowie Izby otrzymali pamiątkowe medale „40-lecia Samorządu Radców Prawnych”.

W uznaniu zasług za osiągnięcia mające znaczenia dla miasta Zielonej Góry Prezydent Miasta Janusz Kubicki uhonorował radców prawnych Bożenę Górską i Roberta Gwidona Makarowicza Złotymi Medalami zaś radców prawnych Jowitę Pilarską-Korczak oraz Małgorzatę Wiśniewską – Srebrnymi Medalami.

W trakcie uroczystości Dziekan Rady r. pr. Przemysław Sztejna wręczył nagrodę Mateuszowi Olczakowi, finaliście VII edycji Konkursu „Akademia Wiedzy o prawie”, organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szczególne podziękowania Dziekan Rady złożył r. pr. Annie Chomicz-Marcinek, koordynatorce Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Z wykładem okolicznościowym nt. „Czy radca prawny może być dobrym człowiekiem” wystąpiła dr hab. Martyna Łaszewska- Hellriegel, prof. UZ, radca prawny – członek Izby w Zielonej Górze.

Zobacz także