Przedstawiciele OBSiL na debacie o samorządności zawodowej

Przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli 13 czerwca w Sejmie w zorganizowanym przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej spotkaniu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania debaty był wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustaw – Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, dotyczących przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania, który 22 kwietnia br. skierowała do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów.

W trakcie dyskusji przedstawiciele OBSiL wskazali, że uznanie powyższych rozwiązań za niekonstytucyjne oznaczać będzie znaczące osłabienie prawniczych samorządów zawodowych, a w konsekwencji także innych samorządów zawodów zaufania publicznego. W spotkaniu oprócz r.pr. Sławomira Ciupy i r.pr. Piotra Olszewskiego, reprezentujących samorząd radcowski, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Notarialnej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Spotkanie prowadził poseł Arkadiusz Myrcha, przewodniczący sejmowej Komisji Ustawodawczej.

Zobacz także