Wyjątki dotyczące korzystania z usług hotelarskich w czasie pandemii

28 grudnia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dokument dotyczy okresu 28.12.2020 – 17.01.2021. Umożliwia profesjonalnym pełnomocnikom korzystanie z usług hotelarskich.

W rozdziale 3 § 10 ust. 2 pkt.15 czytamy, że:
Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 1a, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo – administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym”.

W załączeniu pełne Rozporządzenie Rady Ministrów.

 

Zobacz także