Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej”

Na konferencję „Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej” zaprasza Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 12 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania będzie analiza regulacji procesowych z perspektywy naczelnych zasad procesu karnego. Inspiracją dla wyboru tematu Konferencji stała się kolejna, w tak krótkim odstępie czasu, zmiana przepisów kodeksu postępowania karnego o zasadniczym znaczeniu dla ukształtowania modelu przebiegu procesu sądowego, która weszła w życie w kwietniu tego roku. Podkreślić należy, iż w obliczu przewidywanych modyfikacji poszczególnych regulacji rolę sui generis drogowskazu, kotwicy pozwalającej utrzymać stabilność prawa karnego procesowego pełnią dyrektywy wyznaczające treść naczelnych zasad procesowych. Przedstawiony temat Konferencji pozwala na analizę planowanych modyfikacji przez pryzmat wskazanych zasad oraz sformułowanie na tej podstawie oceny co do słuszności zakładanych zmian.

Konferencja objęta została honorowym patronatem  Krajowej Izby Radców Prawnych, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Rozpoczęcie Konferencji planowane jest na godzinę 9:45.

W celu zgłoszenia biernego uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 6 maja: https://docs.google.com/forms/d/1fD_030mv9zyvfzKNzXE_xxf7fC4sTCrR3iX5fr2n9GY/viewform

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy knkpk@us.edu.pl. Informacji udziela również Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego IUSTITIA, p. Marta Pustuła (tel. 795 843 392).

Zobacz także