Opinia amicus curiae przekazana Trybunałowi Konstytucyjnemu

W dniu 8 sierpnia 2016 r., Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski przekazał Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię Krajowej Rady Radców Prawnych występującej w charakterze amicus curiae w postępowaniu pod sygn. K 39/16.

Przedmiotem postępowania jest zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2016 r. poz. 1157). Wniosek w tej sprawie złożyły dwie grupy posłów na Sejm RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym. Publiczne ogłoszenie orzeczenia planowane jest 11 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00.

Opinia Amicus Curiae 08-08-2016

Zobacz także