Opinia OBSiL na temat żeńskiej formy tytułu „radca prawny”

W odniesieniu do artykułu „Feminatywy i „neutratywy” – element sporu o (nie)końcówki”, który pojawił się 23 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ordo Iuris, pragniemy przypomnieć obowiązującą opinię OBSiL KRRP. Mimo tego, że tytuł zawodowy „radca prawny” jest jedynym oficjalnym tytułem osób wykonujących zawód radcy prawnego, prawnie dopuszczalne jest posługiwanie się przez kobiety wykonujące ten zawód feminatywem „radczyni prawna” – wskazano w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Opinia została przygotowana na zlecenie OBSiL przez dra hab. Sławomira Patyrę, radcę prawnego. Powstała w związku z sugestią Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, która w grudniu 2022 r. opublikowała stanowisko, dotyczące dopuszczalności stosowania żeńskiej formy tytułu zawodowego z perspektywy ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r.

W opinii OBSiL wskazano, że „w aktualnym porządku prawnym, ochrona tytułu zawodowego „radca prawny” ma charakter wielopłaszczyznowy, obejmując zarówno regulacje ujęte w uRP i KERP, a także gwarancje ukształtowane w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym”. Jednocześnie uznano za prawnie dopuszczalne posługiwanie się przez kobiety wykonujące ten zawód feminatywem „radczyni prawna”, który, jak przypomniano, „w ocenie językoznawców stanowi jedyną poprawną postać językową stosowania żeńskiej formy gramatycznej, odnoszącej się do wykonywania zawodu radcy prawnego.”

Biorąc pod uwagę społeczne i praktyczne znaczenie tego zagadnienia, samorząd radcowski uwzględnia je w pracach nad nowelizacją ustawy o radcach prawnych, przyjmując, że obie formy – męska i żeńska – powinny znaleźć się w przyszłości w znowelizowanym akcie.

Załączniki do pobrania

Zobacz także