Opinia OBSiL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Prezentujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów  i Legislacji KRRP dotyczącą  projektu ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Załączniki do pobrania

Zobacz także