Opracowanie Komisji Zagranicznej KRRP pt. “Sądy w trybie online – zdalna praca sądów w wybranych państwach europejskich w czasach pandemii Sars-CoV-19”

W wyniku pandemii SARS-CoV-19 wiele krajów europejskich wdrożyło rozwiązania umożliwiające pracę sądów w formie zdalnej, w tym wideokonferencji.

Przegląd wprowadzonych rozwiązań w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Zobacz także