Oświadczenie Adwokatury Anglii i Walii

Rada Adwokacka Anglii i Walii wyraża swoje poważne zaniepokojenie najnowszym środkiem legislacyjnym uchwalonym przez Parlament RP dnia 23 stycznia 2020 r., który ponownie narusza niezależność sądownictwa, zasadę uznaną na arenie międzynarodowej.

Zgodnie z nowym ustawodawstwem sędziowie mogą być teraz zwalniani, jeśli krytykują zasadność reform sądowych rządu. Wiemy, że wcześniej sędziowie byli karani za przekazywanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Od czasu objęcia urzędu w 2015 r., rządząca partia PiS, mająca większość parlamentarną, uchwaliła ustawy, które dają władzy wykonawczej i ustawodawczej jeszcze większą kontrolę nad sądownictwem, naruszając tym samym zobowiązanie Polski do przestrzegania praworządności, złożone w chwili jej wstąpienia do Unii Europejskiej.

Te nowe przepisy należy rozpatrywać w kontekście coraz większych środków kontroli nad sądownictwem: w 2015 i 2016 r. reformy przepisów prawnych ograniczyły niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego, a następnie w 2017 r. wprowadzono przepisy podważające niezawisłość Sądu Najwyższego. W 2018 r. zrekonstruowano Krajową Radę Sądownictwa, a Parlament stał się odpowiedzialny za mianowanie sędziów (w przeciwieństwie do członków sądownictwa), z naruszeniem zasady podziału władzy. W dniu 5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy RP orzekł, że nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została utworzona niezgodnie z prawem.

Wprowadzone w Polsce reformy prawne są mocno krytykowane przez społeczność międzynarodową, ponieważ nie przestrzegają międzynarodowych zasad niezawisłości sądów, prawa UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Rada Adwokacka potępia ten najnowszy akt ingerowania w niezawisłość sądownictwa i wzywa rząd RP oraz większość parlamentarną PiS do wycofania wszystkich środków wprowadzonych w tym celu. Środki te mają poważne konsekwencje dla praw obywateli polskich, praworządności, a także pozycji Polski na świecie.

Będziemy nadal solidaryzować się z polską adwokaturą, która niestrudzenie działa na rzecz obrony praworządności w swoim kraju.

Rada Adwokacka Anglii i Walii

 

Oryginalny tekst można znaleźć tutaj.

Zobacz także