Oświadczenie Przewodniczącej ABA Lindy A. Klein

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Przewodniczącej Amerykańskiej Rady Adwokackiej pani Lindy A. Klein.

Dotyczy: Niezależności władzy sądowniczej w Polsce .

WASZYNGTON, 20 lipca 2017 r. — Rozważane obecnie przez polski parlament rozwiązania prawne umożliwiłyby natychmiastowe odwołanie sędziów polskiego Sądu Najwyższego, co byłoby działaniem poważnie naruszającym niezależność władzy sądowniczej. Propozycja ta została przedłożona po innych niepokojących wydarzeniach, w tym po rządowej odmowie zaprzysiężenia sędziów poprawnie wybranych do Trybunału Konstytucyjnego oraz zastosowania się do wydanych przez ów Trybunał wyroków.

Niezależna władza sądownicza stanowi ważny element równowagi w demokratycznym państwie i ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu praworządności. ABA będzie nadal przyglądać się sytuacji oraz wspierać działania zmierzające do zachowania niezależności władzy sądowniczej w Polsce.

Posiadająca ponad 400 000 członków Amerykańska Rada Adwokacka jest jedną z największych na świecie organizacji zawodowych działających na zasadzie dobrowolnego zrzeszania się. Stanowi ona ogólnokrajowy głos przedstawicieli profesji prawniczych i działa na rzecz usprawnienia procesu wymierzania sprawiedliwości, promuje programy wspomagające prawników i sędziów w ich pracy, akredytuje uniwersyteckie wydziały prawa, zapewnia ustawiczne kształcenie prawnicze oraz pracuje na rzecz promowania wagi praworządności w świadomości społeczności międzynarodowej.

 

Zobacz także