List Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego

Przedstawiamy list Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej pana Paul Mc Garry SC oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego pana Stuart Gilhooly do Premiera Irlandii pana Leo Varadkar TD

21 lipca 2017 r.

Szanowny Pan
Leo Varadkar TD
An Taoiseach
Government Buildings
Upper Merrion Street
Dublin 2
Email: taoiseach@taoiseach.gov.ie

 

Dotyczy: Poważnego zagrożenia niezależności władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze!

Zwracamy się do Pana wyrażając obawy – podzielane przez prawników w Irlandii oraz w całej Europie – dotyczące zmian legislacyjnych, które naszym zdaniem poważnie zagrażają niezawisłości władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Owo zagrożenie dla autonomii i niezawisłości sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Wiąże się także z konsekwencjami dla międzynarodowej wspólnoty prawniczej i dotyczy bezpośrednio sposobu stosowania prawa Unii Europejskiej. Prawo dostępu do niezależnych sądów jest jednym z podstawowych elementów systemów prawnych poszczególnych państw. Jest ono także zagwarantowane w artykule 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Do niniejszego pisma dołączmy także – dla Pana informacji – list wystosowany 18 lipca 2017 roku przez Ruthvena Gemmella – Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) – do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym wzywa się go do skorzystania z prawa weta w odniesieniu do działań legislacyjnych zagrażających niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Irlandzka Rada Adwokacka oraz Irlandzkie Stowarzyszenie Prawnicze są aktywnymi członkami CCBE i zgadzają się ze wszelkimi postulatami zawartymi w liście wystosowanym przez Przewodniczącego CCBE.

Mamy nadzieję, że wspólnie z pozostałymi członkami rządu Irlandii podziela Pan nasze obawy, oraz że wystosuje Pan do rządu w Polsce możliwie najbardziej stanowcze stanowisko w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Paul Mc Garry SC                                Stuart Gilhooly
Przewodniczący                                    Prezes
Irlandzkiej Rady Adwokackiej           Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego

Do pobrania wersja w języku angielskim: an taoiseach

Zobacz także