Oświadczenie ws. sytuacji osób pozbawionych wolności podczas pandemii Covid-19 w Afryce

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem wystosowanym przez kilkanaście organizacji pozarządowych i międzynarodowych w tym organizację „Prawnicy bez barier” (Avocats Sans Frontières ASF) skierowanym do rządów państw Unii Afrykańskiej oraz międzynarodowych organizacji praw człowieka działających w Afryce w związku z pandemią Covid-19. Sygnatariusze oświadczenia wzywają do pilnego podjęcia  wszelkich niezbędnych środków pozwalających na ochronę praw osób zatrzymanych w tym przebywających w afrykańskich więzieniach, co przy wdrożeniu rozwiązań wskazanych w oświadczeniu może pozwolić na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa pośród grup szczególnie narażonych na zachorowanie w tym więźniów i ich rodzin. Pełna treść oświadczenia dostępna jest w załączeniu w języku angielskim, można się z nią także zapoznać na stronie internetowej organizacji „Prawnicy bez granic” pod linkiem: https://www.asf.be/fr/blog/publications/faced-with-the-spreading-of-covid-19-take-urgent-and-immediate-measures-to-protect-the-rights-of-detainees-in-africa/.

Zobacz także