Pamięci prof. Wiktora Osiatyńskiego (1945-2017)

„Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.” – Wiktor Osiatyński.

W piątek 29 kwietnia 2017 r. zmarł profesor Wiktor Osiatyński. Prawnik, wykładowca akademicki, popularyzator nauki, pisarz, publicysta, działacz społeczny. Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz praw człowieka. Jako członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku w części poświęconej prawom i wolnościom. Zainicjował powstanie w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych nazywając go brakującym ogniwem demokratycznego państwa prawa . Został członkiem jego Rady Programowej. ” Zrozumieć Świat” to tytuł jego książki wydanej w 1977 r. Po blisko 40 latach takim samym tytułem opatrzył audycję w TOK FM. Dzięki Profesorowi, my wszyscy, jego uczniowie, słuchacze, czytelnicy lepiej rozumiemy świat i czym są prawa człowieka.

Zobacz także