Pełnomocnicy kobiet dotkniętych przemocą

Trzydziestu radców prawnych z całej Polski występujących jako pełnomocnicy w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet uczestniczyło w seminarium TRAWAW.

Szkolenie odbyło się w piątek 27 października 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Organizatorem po stronie KIRP była Komisja Praw Człowieka, a seminarium objęte zostało Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Słowa powitania wygłosiła dr Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i  ekspertka zajmująca się  kwestiami związanymi w przemocą wobec kobiet oraz r. pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP.

Seminarium składało się z dwóch części. Przed południem obyła się sesja dotycząca kontekstu europejskiego. Swoją wiedzą ze słuchaczami dzielili się zaproszeni prelegenci – Joan O’Mahony z Irlandii, Cristina Rodriguez Toja z Hiszpanii oraz r. pr. dr Marcin Górski, ekspert z Polski. Z kolei część popołudniowa dotyczyła kontekstu krajowego – problematyki przemocy wobec kobiet w Polsce. Swoje wystąpienie wygłosiła gość honorowy – dr Sylwia Spurek, prelekcje przedstawili też kolejno r. pr. dr Marcin Górski, r.pr. Izabela Duczyńska z Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku oraz dr Małgorzata Dziewanowska z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie.

Szkolenie miało nie tylko formę wykładów, przewidziano przede wszystkim czas na pytania i dyskusję. Językiem wykładowym spotkania był język angielski.

Seminarium, które odbyło się w Polsce jest czwartym z kolei po Hiszpanii, Grecji i Anglii, które zrealizowano w ramach programu TRAVAW – mającym na celu przeszkolenie łącznie 210 prawników z 7 jurysdykcji Unii Europejskiej w przedmiocie problematyki związanej z przemocą wobec kobiet. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie European Lawyers Foundation: http://elf-fae.eu/travaw/

Zobacz także