Petycja

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Krajowa Rada Radców Prawnych złożyła w dniu dzisiejszym petycję na ręce Pani Patricii Ann V. Paez, Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Republiki Filipin w Polsce. W swoim wystąpieniu KRRP zwraca się do rządu Republiki Filipin w obronie prawników prześladowanych w tym kraju. Od 2004 roku co najmniej 39 adwokatów zostało zabitych, wielu cierpi prześladowania i represje. KRRP zwraca uwagę, że prawo międzynarodowe chroni swobodę wykonywania zawodu – w szczególności artykuły 16 i 23 Podstawowych Zasad Zawodu Prawnika Narodów Zjednoczonych z 1990 r., mówią, że „rządy powinny poczynić starania celem zapewnienia prawnikom możliwości wykonywania swojego zawodu w sposób wolny od zastraszeń, szykan, jakichkolwiek przeszkód lub też niewłaściwej ingerencji.

Petycja została przygotowana przez międzynarodową organizację „Lawyers for Lawyers”, została poparta przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, a samorządy prawnicze na całym świecie składaj ją w dniu dzisiejszym na ręce przedstawicieli dyplomatycznych Filipin.

Petycja | Tłumaczenie petycji

Zobacz także