Pismo Przewodniczącego KFS adresowane do Rzeczników Funduszu Seniora – Zasady udzielania pomocy finansowej seniorom z Funduszu Seniora.

W załączeniu poniżej publikujemy Pismo Przewodniczącego KFS adresowane do Rzeczników Funduszu Seniora – Zasady udzielania pomocy finansowej seniorom z Funduszu Seniora.

Zobacz także