Plan działania Komisji Europejskiej ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Komisja Europejska opublikowała plan działania ws. digitalizacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej („Roadmap on the digitalisation onf justice in the EU”) oraz zaprasza do zgłaszania uwag w tym przedmiocie w terminie do 10.09.2020 r. Tematyka jest uważana za istotną m.in. ze względu na pandemię Covid-19 w Europie, która pokazała, że cyfryzacja funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w znacznym stopniu może stać się koniecznością – dostęp do sądu w różnych okolicznościach to także prawo człowieka. Z dokumentem w języku angielskim można zapoznać się na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12547-Digitalisation-of-justice-in-the-European-Union-  Zapraszamy do zainteresowania tą tematyką!

Zobacz także