Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme” Ambasadorem Mediacji!

Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme” Ambasadorem Mediacji!

Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji”, organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych i Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, promującego mediację jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.

W tym roku do udziału w konkursie zgłoszono pięcioro kandydatów: Edytę Zubka – radcę prawnego – mediatorkę (zgłaszający: Dziekan OIRP w Koszalinie), Laurę Mnich – radcę prawnego – mediatorkę (zgłaszający: Ośrodek Mediacji przy OIRP we Wrocławiu), Piotra Marciniaka – sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu (zgłaszający: Ośrodek Mediacji przy OIRP w Poznaniu), Zbigniewa Zguda – sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie (zgłaszający: Ośrodek Mediacji przy OIRP w Krakowie) oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme” Sekcja Polska (zgłaszający: Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie, Ośrodek Mediacji przy OIRP w Warszawie, Ośrodek Mediacji przy OIRP w Białymstoku).

Pierwszy raz w historii konkursu, ten sam kandydat do tytułu został zgłoszony przez kilka ośrodków mediacji. Kapituła konkursu, oceniając zgłoszonych kandydatów, miała na uwadze charakter prowadzonej przez nich działalności ukierunkowanej na wykorzystanie instytucji mediacji lub jej promowanie, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

W wyniku dokonanej oceny honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” za rok 2023 postanowiono przyznać Sekcji Polskiej Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme”. Kapituła doceniła w szczególności wielokierunkowe zaangażowanie w rozwój mediacji w Polsce, polegające na inicjowaniu działań w środowisku sędziowskim, takich jak wdrażanie autorskiego projektu „Sędziowie sędziom o mediacji”, promującego mediację i eksponującego jej zalety, czy cykliczne szkolenia sędziów obejmujące tę pozasądową metodę rozwiązywania sporów. Również aktywności o charakterze edukacyjnym skierowane do dzieci i młodzieży w formule warsztatów, w trakcie których przekazywane są praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów w ramach lekcji mediacyjnych i symulowanych rozpraw, zostały wysoko ocenione.

Zwycięzca konkursu otrzyma honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” oraz specjalną statuetkę. Laureatami poprzednich edycji konkursu byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektorka Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania oraz Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.