Pomoc pro bono dla Ukrainy – spotkanie radców prawnych i aplikantów radcowskich

Szczegóły dotyczące udzielania pomocy prawnej pro bono dla obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski to główny temat spotkania koordynatorów Okręgowych Izb Radców Prawnych ds. pomocy dla Ukrainy, które odbyło się 28 lutego br. online. Z kolei 1 marca br. dla radców i aplikantów chcących udzielać pomocy przeprowadzono zorganizowane przez KIRP wstępne szkolenie na temat regulacji prawnych dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski. Uczestniczyło w nim prawie 700 osób.

W wideospotkaniu 28 lutego uczestniczyli koordynatorzy z wszystkich izb, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Michał Korwek oraz przedstawiciele Komisji Praw Człowieka KRRP i Komisji Zagranicznej KRRP, którzy zaprezentowali swoje dotychczasowe działania pomocowe. Prezes KRRP podkreślił, że KRRP szczególnie wesprze izby, które są aktualnie najbardziej obciążone z racji bliskości granicy z Ukrainą.

Rozmawiano o utworzeniu specjalnego ośrodka koordynacji pomocy obywatelom Ukrainy oraz dyskutowano o planowanej specustawie dotyczącej statusu obywateli Ukrainy przekraczających granicę z Polską. Zarekomendowano współpracę tylko ze zweryfikowanymi fundacjami oraz stowarzyszeniami. Krajowa Rada Radców Prawnych zadeklarowała swoją pomoc w zakresie legislacyjnym oraz organizacyjnym. Podkreślono ważność bieżących tłumaczeń dokumentów na język ukraiński oraz rosyjski.

1 marca z inicjatywy KIRP dla radców prawnych i aplikantów udzielających ofiarom agresji Federacji Rosyjskiej pomocy pro bono odbyło się wstępne szkolenie na temat regulacji prawnych dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski. Poprowadził je radca prawny dr Jacek Białas. Dyskutowano o potencjalnych problemach, jakie mogą się pojawić podczas udzielania pomocy prawnej takim osobom. Wyjaśniano konkretne, trudne przypadki prawne obywateli Ukrainy na przykładach przedstawionych przez radców prawnych, którzy spotkali się z pewnymi kazusami podczas pracy w punktach recepcyjnych.

Rozmawiano również o pomocowych materiałach prawnych, które przygotowało wydawnictwo Wolters Kluwer i rozesłaniu ich do wszystkich izb. Poruszono temat utworzenia dedykowanych numerów telefonów, pod które mogliby dzwonić obywatele Ukrainy w celu uzyskania porad prawnych.

Ustalono, że koordynatorzy OIRP ds. pomocy dla Ukrainy będą spotykali się cyklicznie w poniedziałki o godz. 17, w celu bieżącego monitorowania potrzeb innych izb.

Zobacz także