Porozumienia naszego samorządu o współpracy z Chinami i Hong Kongiem podpisane w obecności ambasadora CHRL

Trzeci dzień przebywa w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych Prawnych delegacja Adwokatury Chińskiej (ACLA) oraz przedstawiciele The Law Society z Hong Kongu. 24 października Prezydent ACLA Pan Wang Junfeng wspólnie z Wiceprezes KRRP Marią Ślązak spotkali się z sędzią Józefem Iwulskim, Prezesem Sądu Najwyższego oraz z sędzią Dariuszem Zawistowskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

25 października goście z Chin w towarzystwie Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego, Wiceprezes KRRP Marii Ślązak i Dziekana OIRP w Łodzi Grzegorza Wyszogrodzkiego spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Sekretarzem Stanu Panem Krzysztofem Szczerskim oraz Podsekretarzem Stanu Panią Anną Surówką – Pasek, a także Panem Marcinem Warchołem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Następnie w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie delegacji chińskiej z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzią Łukaszem Piebiakiem oraz kierownictwem samorządu radców prawnych, w trakcie którego przedstawiciele KRRP zaproponowali utworzenie w Łodzi ośrodka sterującego współpracę obu samorządów przy zapewnianiu przez radców prawnych obsługi prawnej inwestycji chińskich w Polsce w kontekście tzw. Niebieskiego szlaku. Projekt ten spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez stronę chińską oraz z poparciem ze strony Ministra Piebiaka.

26 października goście biorą udział w udział w organizowanej przez nasz samorząd konferencji Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne, podczas której wystąpił między innymi Jego Ekscelencja Pan Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, Przedstawicielka rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu Pani Betty Ho, Prezydent Adwokatury Chińskiej Pan Wang Junfeng oraz Wiceprezydent The Law Society Hong Kongu Pani Melissa Pang. W konferencji udział biorą zarówno radcowie prawni jak i reprezentanci biznesu. Przed południem w trakcie obrad i w obecności Ambasadora ChRL Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła Porozumienia o Współpracy z Ogólnochińskim Stowarzyszeniem Prawników oraz ze Stowarzyszeniem Prawników w Hong Kongu.

Zobacz także