Projekt dla młodych radców na koniec kadencji

W ramach strategii promocji zawodu opracowanej na podstawie zleconych przez KRRP badań socjologicznych dotyczących barier dostępu do rynku usług prawniczych, dla realizacji zobowiązania władz samorządu do prowadzenia działań polegających na pomocy młodym radcom prawnym rozpoczynającym karierę zawodową, oraz w celu odpowiedzi na postulaty z Memorandum sformułowanego na I Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych realizowany będzie w najbliższym czasie projekt polegający na stworzeniu platformy organizacyjno-informatycznej pozwalającej na promowanie zawodu.

Jeszcze przed końcem roku pojawi się w Internecie portal dający młodym radcom okazję do nabywania doświadczenia i świadczenia odpłatnej pomocy prawnej online. Portal będzie miał także za zadanie niwelowanie barier dostępu do usług świadczonych przez radców, a przez podejmowane w ramach projektu działania promocyjne ma przysłużyć się ogółowi społeczności radcowskiej.

Projekt będzie miał charakter ogólnopolski.

Zobacz także