Porozumienie „Prawnicy Razem” o edukacji prawnej

Sprawy związane z edukacją prawną zdominowały kolejne, comiesięczne, spotkanie sygnatariuszy Porozumienia  samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w dniu 9 listopada br . W okresie sprawowania przewodnictwa w Porozumieniu przez Krajową Radę Radców Prawnych spotkania te odbywają się w jej siedzibie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Dyskutowano o możliwościach angażowania środków funduszy europejskich na realizowanie, wspólnie przez organy administracji publicznej i środowiska prawnicze, działań w zakresie edukacji prawnej i podnoszenia świadomości prawnej oraz mediacji.

W gronie sygnatariuszy Porozumienia rozważane jest przeprowadzenie poczynając od przyszłego  roku Tygodnia Edukacji Prawnej, w którym to okresie prawnicy wszystkich zawodów  pojawialiby się w szkołach szczebla ponadpodstawowego na uzgodnionych wcześniej z kuratorami oświaty i dyrektorami szkołą i jednolitymi tematycznie w skali kraju – spotkaniach z uczniami. W ramach tego tygodnia odbywałyby się też wizyty uczniów wraz z nauczycielami w sądach jako obserwatorów wokandowych lub symulowanych rozpraw. Porozumienie rozważa zwrócić się o patronat nad przedsięwzięciem do Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział Prezes KRRP r.pr Maciej Bobrowicz i przewodniczący dotychczas z ramienia samorządu radców prawnych pracom Porozumienia r.pr. Dariusz Sałajewski.

Kolejne spotkanie Porozumienia zapowiedziano na 7 grudnia br.

Zobacz także