Wyróżnienie dla byłego Prezesa KRRP

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wyróżnić r.pr. Dariusza Sałajewskiego, Prezesa KRRP w minionej i zakończonej właśnie kadencji, medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. Medal wraz z listem gratulacyjnym wręczył wyróżnionemu podczas Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Prezes Sadu Najwyższego sędzia Dariusz Zawistowski.

Z uzasadnienia uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października br. wynika, że to wyróżnienie, które dotychczas otrzymywali jedynie sędziowie, przyznano r.pr. Dariuszowi Sałajewskiemu w związku z zakończeniem kadencji Prezesa KRRP „w uznaniu za wybitne zasługi w kształtowaniu pozycji samorządu radców prawnych i współpracy z wymiarem sprawiedliwości(…)”.

Zobacz także